Възможности за младите хора в ЕС
Уроци от кризата. Дебати в Испания

AIFED – Asociacion de Innovacion, Formacion y Empleo para el Desarrollo Sostenible (Асоциация за иновации, обучение и заетост за устойчиво развитие) извърши дейности по проекта CareOn в сътрудничество с различни институции, за да насърчи необходимото сътрудничество сред гражданите на Европейския съюз, така че да се изправят пред кризите.
AIFED има повече от дванадесет години опит в извършването на дейности в рамките на ЕС и пространството на Съвета на Европа, а професионалистите и членовете на организацията имат дълга история на работа в тази област.
„Гражданите не са достатъчно запознати с това, което ЕС може да предложи, как той функционира и силата да се чувстваш част от силен Съюз.
Младите хора понякога не са заинтересовани да търсят възможности, да мислят в дългосрочен план и не получават адекватна информация. С онлайн разговора, проведен на 24 март 2022 г., искахме да отворим пред тях прозорец, за да научат повече за ЕС и възможностите, които той им предлага, какви програми са предназначени за тях и как ЕС може да ни помага.

Разговорът беше поставен във връзка със следната обща цел на проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“– запознаване на гражданите, включително евроскептиците, с действията и ролята на европейските институции за преодоляване на кризата по-бързо и успешно. Това изисква европейските граждани да са наясно с възможностите, които ЕС предоставя.
В рамките на тази дейност AIFED се фокусира върху възможностите за младите хора и върху конкретните теми, с които те бяха запознати:
– институциите на ЕС, които предоставят подкрепа директно на гражданите;
– Erasmus + YOU и ESC, програма за млади хора;
– Европейска година на младежта;
– ЕС субсидии за предприемачество за млади хора.

bg_BGБългарски