Дебат за силата на Третия сектор и справянето с криза по време на война

Новият полски партньор – 36,6 Competence Centre от Лодз влезе в проекта с „летящ старт“ и за кратко време успя да организира мащабни прояви и медийна разгласа на проекта. Отпечатани са флаери.

В дебата в общинската библиотека Miejska се включиха като партньори Municipal Library in Lodz (Branch 73) with Senior Club and Technical University of Lodz (Institute of Marketing and Sustainable Development). Сред участниците – общо 53, преобладаваха младите хора, на възраст под 30 години.

Те дискутираха по следните теми:
– Роля на емоциите в живота, на работното място и в социалния сектор;
– Нови възможности или нови трудности за хората със специални нужди;
– Връзки и приложения – как да използваме технологиите в изграждането на отношения;
– Мотивация и ангажираност в кризисна ситуация;
– Социалните медии като заплаха или решение.

Цитирано беше проучване, според което основните емоции по време на пандемия, са тревожност, разочарование и умора. Над 80% от хората са загрижени за здравето на близките си, а по-малко за собственото си здраве. Почти половината (47%) от анкетираните изразяват загриженост за състоянието на финансовите ресурси, от които се нуждаят, за да живеят. Съществува и страх (над 60% от анкетираните), че пандемията ще продължи твърде дълго. Разочарованието на респондентите се дължи главно на невъзможността да изпълняват нормално задълженията си (43% го чувстват силно или много силно) и чувството за бездействие и загуба на време (28%). Почти половината (47,4%) посочват силна или много силна умора от кризата. Констатации показват, че се страхуваме от опасностите на пандемия – както здравни, така и икономически, но въпреки това разумно се доверяваме на предпазните мерки. Отрицателните емоции произтичат от един вид липса на контрол върху ситуацията, от ежедневните ограничения, които ни се налагат.

Ето някои поуки, извлечени от дебата:
– Третият сектор първи помага на най-уязвимите групи (напр. възрастни хора);
– Силен ефект имат инициативи отдолу нагоре, общи на много нива, на доброволна основа;
– Специфичен пандемичен опит в Полша по време на войната в Украйна – съпричастност, гостоприемство, организиране на подкрепа за бежанците. След 24 февруари 2022 г. повече от 7 милиона бежанци пресякоха полската граница и получиха незабавна грижа, 3 милиона от тях все още живеят в полски семейства.

bg_BGБългарски