Има ли „рецепти“ за артистите по време на криза

Над този въпрос разсъждаваха ученици от Националното училище по изкуствата (НУИ) „Панайот Пипков“ в Плевен по време на Световното кафене в училището – дейност по проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ (Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity). Другите теми за анализ бяха – Какво трябва да се промени и подобри в бъдеще в дигиталното обучение в училище и в онлайн обучението?; Как може да се повиши здравната култура на населението и конкретно процентът на ваксиниране? и Kак да намалим в бъдеще уязвимостта, която за някои групи беше по-голяма в пандемията.
НУИ „Панайот Пипков“ е вече традиционен партньор на Фондация „Съвременна плевенска медия“, която е координатор по проекта.
Участниците в кафенето – ученици от VIII, IX и X клас показаха знания в комбинация с артистичност и богато въображение.

Форматът на събитието предполага обсъждането на въпросите да се извърши чрез творческо решаване на проблеми, като се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички участници. Учениците са разделени на групи и сядат на определените за тях маси. Всяка група има поставен въпрос или проблем, на които трябва да предложи решение или да даде идеи за решение. На равни интервали от време учениците се местят на другите маси, като на всяка маса остава по един домакин, който обобщава информацията от предходния разговор и записва новите идеи на новата група. Целта е всички групи ученици да минат през всички маси на „Световното кафене“.
На финала домакините на маси представиха обобщение. Повечето теми бяха атрактивно описани под формата на рисунка.
Методът беше нов за учениците в НУИ „Панайот Пипков“, но всички се справиха блестящо със задачата.
За подготовката им „вина“ имат преподавателите Магдалена Николова и Снежа Данова.

bg_BGБългарски