Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи – Достъп до култура
Уроците от кризата. Дебати в Сърбия

Вторият панел на кръглата маса „Уроците от кризата: Как може да се спре социалното изключване на възрастни хора с увреждания и маргинализираните групи” беше свързан с достъпността до културно съдържание за хора с увреждания и маргинализирани групи.
Проф. д-р Зоран Павлович, областен омбудсман, посочи, че извънредната ситуация през 2014 г. не е била достатъчен урок, за да се събудим и да осъзнаем, че е време да направим крачка напред в тази нова реалност. „През последните десет години видях широк спектър от човешки права във всички сфери на социалния живот и работа, но също така и постоянната недостъпност на този диапазон в областта на културата, в областта на упражняването на човешките права за всички по един достъпен начин“, посочи омбудсманът. Както каза той, ние разглеждаме различни начини за упражняване на основни права през призмата на злоупотребата. По думите му архитектурните бариери, които преди са били синоним на хората с увреждания, вече все по-рядко са пречка за тях. Необходимо е да наблюдаваме нещата не от собствените си обувки, а чрез диалог да постигаме общи решения, подчерта Павлович.
Психологът Татяна Стойшич Петкович посочи страха като проблем, който се премълчава. „Трябва да имате нещо, което ви дава радостта от живота, ако нямате, този страх ще намери изход. Телевизията, вестниците, социалните мрежи подхранват този страх“, каза Стойшич Петкович.
Мирко Кнежевич, представител на общността на глухите, посочи, че не е направено много в областта на достъпността до културно съдържание. Той смята, че то не е достъпно за глухите поради липсата на жестомимичен преводач, така че театралните постановки със субтитри не означават нищо за тях.
Като положителен пример е Галерия Matica Srpska, която адаптира съдържанието си към хора с увреждания. Ивана Растович, уредник на галерията, смята, че музейното съдържание трябва да бъде достъпно за широката публика. „Нашата галерия се посещава от разнообразна публика, с различни интереси и е важно да се мисли как ще се създава съдържанието.“ Също така според нея изолацията ни е накарала да мислим повече за възрастните хора, които живеят в старчески домове, които нямат възможност да посещават културни институции. „Затова планираме да посетим хора, които физически не могат да посетят нашата галерия.“
Марияна Рамич Вулин от фондация „Нови Сад Европейска столица на културата 2022“ вижда два проблема: защо хората с увреждания не са сред публиката и защо те не са създатели на културно съдържание? По думите й фондацията смята тази тема за изключително важна и обяви като принос, че през октомври ще се посвети на темата за приобщаването, чрез включването на маргинализирани хора в културата.

Участниците в дискусията обобщиха, че е необходимо да се подобри достъпността до културно съдържание за хората с увреждания, тяхното участие в създаването на такова съдържание, както и провеждането на съвместни действия.

bg_BGБългарски