Онлайн обучението: (не)научени уроци
Уроците от кризата. Дебати в Литва

Поредица от онлайн семинари с преподаватели и ученици беше проведена от OLF – литовската организация, партньор в проекта „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“:
1-ва семинар – 2021-10-13 (целева група – учители и възпитатели, брой участници – 32);
2-ри семинар – 2021-10-21 (целева група – ученици, брой участници – 10);
3-ти семинар – 2021-10-25 (целева група – ученици, брой участници – 11).

Covid-19 засегна образователните системи в световен мащаб, променяйки необратимо условията на работа и учене. Според изследователите, прекъсването на редовния учебен процес от Covid-19 изисква колективни усилия на училищата и осигуряване на автономия и опит на учителите, за да се справят със систематичните и организационни предизвикателства на прехода към дистанционно обучение. Някои от предизвикателствата не бяха нови. Както при всеки процес на дистанционно обучение, онлайн обучението по време на блокирането от Covid-19 постави на преден план проблемите с оценката на постиженията на учениците и ангажираността им в учебния процес.
Образователната общност в Литва обсъждаше предизвикателствата и поуките, донесени от избухването на пандемията от Covid-19 още след първото блокиране през март – юни 2020 г. Ако първите предизвикателства бяха свързани с достатъчното количество цифрови устройства и дигитални/онлайн учебни среди и тяхната достъпност, в по-късните фази на пандемията на дневен ред дойдоха проблемите с уменията за самонасочване на ученето, намаляващото ниво на постиженията на учениците, балансираният образователен процес и т.н.

За да бъде обсъдени образователните предизвикателства, възникнали по време на пандемията от COVID-19 (напр. самонасочващо се обучение, ролята на училищните общности, недостатъчно учене за усвояване на компетенции, излишни и безсмислени домашни и т.н.) и да се идентифицират възможни решения за училищните общности, образователни подкрепящи институции или други заинтересовани страни, беше организиран уъркшоп „ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО: (НЕ)НАУЧЕНИ УРОЦИ“.
Различни членове на училищната общност – учители, неформални преподаватели, ученици, родители, заинтересовани страни в образованието – бяха поканени на семинара. Над 90 участници се регистрираха за събитието; въпреки това само 1/3 от регистрираните участници (32) взеха участие. Затова беше решено да се организират още два уъркшопа за ученици, за да се чуе гласът на младите хора.

Резултатите от дискусиите можете да прочетете в статията „Онлайн обучението: (не)научени уроци – Обобщение“.

bg_BGБългарски