Възможности за младите хора в ЕС
Уроци от кризата. Дебати в Испания

AIFED – Asociacion de Innovacion, Formacion y Empleo para el Desarrollo Sostenible (Асоциация за иновации, обучение и заетост за устойчиво развитие) извърши дейности по проекта CareOn в сътрудничество с различни институции, за да насърчи необходимото сътрудничество сред гражданите на Европейския съюз, така че да се изправят пред кризите.AIFED има повече от дванадесет години опит в …

Възможности за младите хора в ЕС
Уроци от кризата. Дебати в Испания Read More »