в-сърбия

Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи – Достъп до култура
Уроците от кризата. Дебати в Сърбия

Вторият панел на кръглата маса „Уроците от кризата: Как може да се спре социалното изключване на възрастни хора с увреждания и маргинализираните групи” беше свързан с достъпността до културно съдържание за хора с увреждания и маргинализирани групи.Проф. д-р Зоран Павлович, областен омбудсман, посочи, че извънредната ситуация през 2014 г. не е била достатъчен урок, за …

Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи – Достъп до култура
Уроците от кризата. Дебати в Сърбия Read More »

Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи – Достъп до информация
Уроците от кризата. Дебати в Сърбия

Кръгла маса на тема „Уроците от кризата: Как може да се спре социалното изключване на възрастните хора с увреждания и маргинализираните групи” беше организирана от НПО „Център за развитие на малцинствени и местни медии” (MLMDC), Сърбия. Събитието се проведе на 21 април 2022 г. във фоайето на Архива на Войводина в Нови Сад. Общият брой …

Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи – Достъп до информация
Уроците от кризата. Дебати в Сърбия Read More »

bg_BGБългарски