Manage the COVID crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity

SUMMARY

Manage the COVID crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity (Manage the COVID crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity)
Acronym: Care on

Programme: "Europe for Citizens"
Strand 2: "Democratic engagement and civic participation". Measure 2.3 "Civil society projects"
No.: 625413-CITIZ-1-2020-1-BG-CITIZ-CIV
Started/Finished 01.05.2021 – 31.12.2022

Coordinator: CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, BULGARIA
Partners:
ASOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE, ES
EDUCOMMART – MEETING POINT FOR CREATIVE EDUCATION, GR
JUGEND-& KULTURPROJEKT EV, DE
UDRUZENJE GRADJANA CENTAR ZA RAZVOJ MANJINSKIH I LOKALNIH MEDIJA MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER, SRB
SPIRALIS, Z. S., CZE
VIESOJI ISTAIGA ATVIROS LIETUVOS FONDAS, LTU
36,6 CENTRUM KOMPETENCJI, PL

The "Manage the Covid Crisis with Mindfulness, Reason, Values, Unity, Solidarity" project is a response to the global crisis that has tried to stop the "rotation of the Earth".
The coronavirus pandemic has affected the entire world. In Europe, the number of infected reached 2 million in less than six months, and more than 180,000 have already died (Data as of 31/08/2020)
This rearranged the EU's priority areas for action and made the fight against Covid-19 a top priority. Although difficult, initially with selfishness and isolation, the countries of the Union quickly realize that no one can meet this challenge alone.

Read more...

The "Manage the Covid Crisis with Mindfulness, Reason, Values, Unity, Solidarity" project is a response to the global crisis that has tried to stop the "rotation of the Earth".
The coronavirus pandemic has affected the entire world. In Europe, the number of infected reached 2 million in less than six months, and more than 180,000 have already died (Data as of 31/08/2020)
This rearranged the EU's priority areas for action and made the fight against Covid-19 a top priority. Although difficult, initially with selfishness and isolation, the countries of the Union quickly realize that no one can meet this challenge alone.
В основата на нашия проект е идеята, че прилагането на европейски ценности, грижа, единство и солидарност е най-ефективният начин за справяне с последиците от цялостната криза, причинена от Covid-19.
Общоевропейският характер на нашия проект включва 8 държави от всички краища на Европа: България, Гърция, Испания, Полша, Чехия, Германия, Литва и Сърбия.
Целта на проекта е да се обсъдят проблемите, създадени от пандемията в здравеопазването, икономиката, образованието, социалните грижи, културата.
Ще проведем 10 дебата с експерти, общественици и граждани във всички участващи страни.
В онлайн брошурата STORIES OF GOODNEES ще покажем примери и добри практики от цяла Европа.
На МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ще обобщим проекта, с участието на политици и евродепутати. Ще съберем всичко, което сме научили, в окончателен документ – обръщение към членовете на ЕК и ЕП, с препоръки към европейската политика в борбата с кризите.
За дейностите по проекта ще поканим широк кръг участници с различни професии, образование, възраст, положително отношение към ЕС и евроскептици.
Ще постигнем устойчиво въздействие чрез разпространение чрез всички традиционни, цифрови и социални медии. В дейностите по проекта ще разчитаме на стотици опитни и нови доброволци. Преките участници ще бъдат 660, а непреките – над 1 000 000.

Проектът „Управлявайте Covid кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ (Care, reasOn, Values, unIty, solidarity) иска да покаже, че дори и в най-лошите ситуации има нещо добро. Една поговорка гласи „Кризата е възможност, яхнала опасен вятър“ и обикновено се цитира само първата част. Но има и друга мъдра поговорка: „Когато дойде бурята, едни строят стени, а други мелници“. Ние, европейците, правим последното от векове, а днес по-добре от всякога. Ние, партньорите в този проект, освен заплахата, виждаме в кодираната дума COVID основните принципи и цели на паневропейския проект: грижа, разум, ценности, единство, солидарност.

EVENTS

COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност
Заключи Международна конференция в Плевен по европейски проект

На 28 октомври Плевен и Фондация „Съвременна плевенска медия“ бяха домакини на заключителното събитие по проект „Да управляваме COVID кризата…
Read More

Conclusions from a debate at MU - Pleven: Covid is a test for everyone, not only for medicine
We need to roll up our sleeves and look for new ways, develop new senses, new ideas to invade the country to be ready for such a crisis

На 12 септември 2022 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) в Медицински университет – Плевен се…
Read More

STORIES OF GOODNESS online brochure

At the center of this project is placed the Man: doctor, manager, teacher, creator, parent, unemployed, young and old, convinced European or…
Read More

Debate "How to recognize fake news and deal with it" brought together journalists, PR specialists and active citizens

On July 8, 2022, in the afternoon, a second debate took place in Pleven, organized by the "Modern Pleven Media" Foundation under the project...
Read More

Businessmen from Pleven and the region discussed the economic challenges of the pandemic

More than 60 participants gathered the two thematic debates on the lessons of the Covid crisis, which the "Modern Pleven Media" Foundation (FSPM) organized...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Answers by musicians to questions about the pandemic period
Greek partner’s Lessons from the crisis

Within the project "To manage the COVID crisis with care, reason, values, unity, solidarity" the Greek partners from EDUCOMMART successfully held...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Opportunities for young people in the EU
Spanish partner’s Lessons from the crisis

AIFED – Asociacion de Innovacion, Formacion y Empleo para el Desarrollo Sostenible (Association for Innovation, Training and Employment for Sustainable…
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

We live in CORONA – Conference workshops outcomes
Czech partner’s Lessons from the crisis

During the WE LIVE IN CORONA online conference organized by Spiralis, Czech Republic, three…
Read More

We live in CORONA - Conference Outcomes, part 1
Czech partner’s Lessons from the crisis

The Czech organization Spiralis held an online conference WE LIVE IN CORONA ("We live in corona times") for the project "Managing the COVID crisis...
Read More

We live in CORONA - Conference Outcomes, part 2
Czech partner’s Lessons from the crisis

About the online conference held by the Czech organization Spiralis - WE LIVE IN CORONA ("We live in corona times") - within...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

How to maintain a positive attitude when facing a crisis
German partner’s Lessons from the crisis

The project "Managing the COVID Crisis with Care, Reason, Values, Unity, Solidarity" is a response to the global crisis caused by the pandemic of…
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

How to stop social exclusion of marginalized groups – Access to culture
Lessons from the crisis. Debates in Serbia

The second panel of the round table "Lessons from the crisis: How to stop the social exclusion of older people with disabilities...
Read More

How to stop social exclusion of marginalized groups – Access to information
Lessons from the crisis. Debates in Serbia

Round table on "Lessons from the crisis: How to stop the social exclusion of the elderly with disabilities and...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Online education: (un)learnt lessons - Summary
Lithuanian partner’s Lessons from the crisis

In the context of the Covid-19 pandemic, during the series of online workshops with teachers and students, the following were identified…
Read More

Online education: (un)learnt lessons
Lithuanian partner’s Lessons from the crisis

A series of online seminars with teachers and students was held by OLF - the Lithuanian organization partner in the project "Let's manage...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

STORIES OF GOODNESS

PARTNERS

CONTACTS

POSTAL ADDRESS

PHONE

107 Stoyan Mihaylovski Str., 5800 Pleven, Bulgaria

+359 898 515 193, +359 898 515 192

EMAIL

FOLLOW US

cpmfound@abv.bg

POSTAL ADDRESS

107 Stoyan Mihaylovski Str., 5800 Pleven, Bulgaria

PHONE

+359 898 515 193

 +359 898 515 192

EMAIL

cpmfound@abv.bg

FOLLOW US

en_USEnglish