МЕДИИ И САЙТОВЕ

darik.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

infopleven.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

posredniknews.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

plevenzapleven.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.bta.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

pleven.utre.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.bgsever.info

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.posoki.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.bgnews.one

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

newshealth.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

pleven.utre.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

posredniknews.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

newshealth.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.bgsever.info

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.suivanvazov.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.plevenpress.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

darik.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

infopleven.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

www.bgsever.info

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

posredniknews.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

bnr.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

newshealth.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „Кризата като възможност да направим света по-зелен, по-дигитален и по-ефективен”, „Как да разпознаем фалшивите новини и да се справим с тях”

posredniknews.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „По-високо доверие в лекарите и учените, но и по-високи очаквания към тях”

newshealth.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „По-високо доверие в лекарите и учените, но и по-високи очаквания към тях”

infopleven.com

BG Дебати „Уроци от кризата” - „По-високо доверие в лекарите и учените, но и по-високи очаквания към тях”

www.bgsever.info

BG Дебати „Уроци от кризата” - „По-високо доверие в лекарите и учените, но и по-високи очаквания към тях”

pleven.utre.bg

BG Дебати „Уроци от кризата” - „По-високо доверие в лекарите и учените, но и по-високи очаквания към тях”

infopleven.com

BG Представяне на онлайн брошура на английски език „ИСТОРИИ НА ДОБРОТО“

posredniknews.com

BG Представяне на онлайн брошура на английски език „ИСТОРИИ НА ДОБРОТО“

www.bgsever.info

BG Представяне на онлайн брошура на английски език „ИСТОРИИ НА ДОБРОТО“

czlobby.cz

CZ Дебати „Уроци от кризата” - "Ние живеем в CORONA" - Резултати от конференцията

posilujemecesko.cz

CZ Дебати „Уроци от кризата” - "Ние живеем в CORONA" - Резултати от конференцията

www.spiralis-os.cz

CZ Дебати „Уроци от кризата” - "Ние живеем в CORONA" - Резултати от конференцията

arhivvojvodine.org.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

fonet.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.storyteller.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

mediapont.org

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

portaloinvalidnosti.net

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

mediapont.org

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.krstarica.com

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

beta.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.blic.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.kanal9tv.com

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.danas.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.021.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

nuns.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.euronews.rs

RS Дебати „Уроци от кризата” - "Как да спрем социалното изключване на маргинализирани групи"

www.jkpev.de

DE Дебати „Уроци от кризата” - "Как да поддържаме положително отношение, когато сме изправени пред криза"

www.lrt.lt

LT Дебати „Уроци от кризата” - Онлайн семинари с преподаватели и ученици „(Не)научени уроци”

olf.lt

LT Дебати „Уроци от кризата” - Онлайн семинари с преподаватели и ученици „(Не)научени уроци”

posredniknews.com

BG Световно кафене - в три поредни дни ученици от шест училища обсъждаха стратегии за поведение при COVID криза

posredniknews.com

BG COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

posredniknews.com

BG COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.docdroid.net

BG COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

plevenartschool.com

BG COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.zaimov-pl.com

BG COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

ujszo.com

RS COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.magyarszo.rs

RS COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

szabadsag.ro

RS COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.budupomahat.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

ceske-socialni-podnikani.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

spektrumrozvojezen.weebly.com

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.p-p-p.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.spiralis-os.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

www.spiralis-os.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

posilujemecesko.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

pecovatazit.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

akademie-socialni.cz

CZ COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

bg_BGБългарски